Gå til dansk version af dyk-sydfyn.dkEnglishDeutsch
 
 

Sikkerhed

 

Sikker dykning

Dykning er en fascinerende og vanedannende sport. Husk dog altid at tage ansvar for egen sikkerhed, herunder også eget udstyr. I Danmark har Søsportens Sikkerhedsråd opstillet 10 enkle regler, der kan betragtes som et minimums kompromis mellem de regler, som findes inden for dykkerorganisationer:

 1. Dyk kun hvis du er sund og rask og er fysisk og psykisk parat til det
 2. Kend dykkerforholdene
 3. Vær omhyggelig med udstyret. Husk før et dyk at kontrollere udstyret og luftmængden ved selvcheck, makkercheck og dykkerledercheck
 4. Følg dykkerlederens instrukser
 5. Kend og respekter dykkertabellen (sikkerhedsstop for opstigning/undgå dekompression
 6. Dyk aldrig alene
 7. Sørg for optimal afbalancering (brug af vægtbælte)
 8. Ånd dybt og roligt
 9. Brug støtte i overfladen (fx bøje, båd eller flåde)
 10. Sæt dig ind i regler og love, og brug altid dykkerflag

 

Korrekt dykning

Korrekt dykning Danske søfartsregler foreskriver følgende:

 1. Det internationale signalflag “A” (120 x 100 cm) skal sættes ved enhver form for dykning i åbent vand. Afstanden fra flag til dykker bør nær overfladen ikke overstige 30 meter.
 2. Flaget skal være synligt og udspilet mindst 100 cm over vandoverfladen og skal placeres i begge ender af dykkerområdet.
 3. Bevæger dykkerne sig uden for det opmærkede område, skal der være følgebåd tilstede førende signalflag ”A”.
 4. Alle dykkerhold bør medbringe slæbebøjer, som klart viser dykkernes position fra overfladen.
 5. Ved aften og natdyk skal dykkerflag på overfladebøje eller båd oplyses, så signalet er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

Se også Søsportens Sikkerhedsråd for mere information om sikkerhed under dykning.

 

ADVARSEL vedr. M/F Ærøsund:

Al dykning under vogndækket frarådes! Fint og løst mudder forringer sigtbarheden.

Dyk aldrig i vrag (eller huler) uden sikkerhedsliner!

 

 
blue-box-4.jpg
info-01.jpg
info-02.jpg
info-03.jpg
info-04.jpg
info-05.jpg
info-06.jpg
info-07.jpg
info-08.jpg
info-09.jpg
info-10.jpg

Del

Del på Twitter

Del på Facebook

Kontakt

 

Scuba Schools International

www.divessi.com

 

Forsvarets dykkermedicinske beredskab 

www.forsvaret.dk

 

Hent kort over Lillebælt og Øhavet

Hent kort

 
Naturturisme I/S Syddansk Vækstforum Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Det Sydfynske Øhav Oplevelsesbaseret Kystturisme Instagram
Uptime-IT
//