Gå til dansk version af dyk-sydfyn.dkEnglishDeutsch
 
 

Arete

Arete er efterhånden et vrag, som er spredt udover et stort område, men er på trods af dette til at overskue. Det er som de andre vrag i området stærkt begroet af diverse polypdyr og planter.

 

Augustenborg

Augustenborg er en tysk trawler, som forliste under første verdenskrig efter at have ramt en mine. Vraget er meget nedsprængt og bliver ofte omtalt som en kanonbåd.

 

Binz

Hele vraget er flot begroet med især muslinger og ude på bunden kan man finde dele af vraget, som strøm og tidens tand har revet af. Så selvom det er et af de ældre vrag i Langelandsbæltet er det fuld af oplevelser.

 

Bredbjergvraget

Bredbjergvraget, eller Kobbernaglevraget som det også kaldes, er et af de få vragdyk der kan foretages som et stranddyk.

 

Bøjden Nor

Der er et helt utroligt liv overalt på lokaliteten, og dykket kan begynde allerede fem meter ude, da der hurtigt bliver to til tre meter dybt. Vær dog opmærksom når du entrerer vandet, da rullestenene i strandkanten kan være lumske.

 

Christiansminde

I den østlige udkant af Svendborg, lige ud for Hotel Christiansminde, gemmer der sig et bynært dykkerspot. Under 2. Verdenskrig lagde skibe fra den tyske krigsmarine ofte til her, og dette kan flere fund gennem tiden bevidne.

 

Damptrawleren

Vraget af Damptrawleren har sandsynligvis engang fungeret som et fragtskib. Man ved at skibet sejlede på en mine, sprængte derved og sank i 1919. Vraget er overalt flot begroet med søpunge, muslinger, sønelliker og andre polypdyr.

 

Dive Spot M/F Ærøsund

Færgen M/F Ærøsund er et ganske ungt vrag. Det gik til bunds i oktober 2014 efter en kontrolleret sænkning og skaber nu rammerne om et af Danmarks mest interessante kunstige rev.

 

Dovns Klint

Den sydligste spids på Langeland hedder Dovns Klint. Dykkerstedet har varieret bund med kalkaflejringer, mange større fladfisk og et mylder af makroliv i tangen. Dovns Klint byder på flotte landskaber.

 

Island

Vraget ligger fra 16 til 23 meters dybde og man kan starte dykket med en tur hen langs den imponerende bagbordsside, som rejser sig 7 meter op fra havbunden og er smukt begroet med sønelliker og søpunge.

 

Keldsnor Fyr

Nedenfor det smukke Keldsnor Fyr på Sydøst Langeland, gemmer der sig et godt stranddyk. Omgivet af et smukt landskab, kan man næppe ønske sig bedre rammer for en tur under overfladen.

 

Lindelse Nor

Det særlige ved Lindelse Nor og det sydfynske øhav, er den store forekomst af oversvømmede stenalderlandskaber. På grund af isens afsmeltning efter sidste istid, ligger store dele af det forhistoriske landskab nu under vand.

 

M 36 / Den Omvendte

Vraget af skibet M 36 ligger så meget på styrbordsside, at det faktisk næsten ligger med kølen op. Det er derfor det har fået tilnavnet ’Den Omvendte’. Skibet sank d. 3. maj 1945.

 

M1108 / Dr. Eichelbaum

Den 13. april 1940 møder skibet sin skæbne, og hviler i dag det på bunden af Langelandsbæltet som et rigtig flot og intakt vrag, der bliver dykket meget på.

 

Motortorpedobådene

Lige ud for Valdemar Slot på Tåsinge, på bunden af Lunkebugten, ligger 4 tyske motortorpedobåde, som tyskerne selv sænkede i maj 1945. Måske ligger der to mere - der søges stadig efter dem.

 

Skansen

Et af de vrag som nok er lettest at finde i Langelandsbæltet er skibet ”Skansen”. Skibet var en stenfisker, der d. 30 september 1978 sank under arbejdet på fyret ”Højbjerg E”.

 

Spodsbjerg Nordstrand

Dette er en perle af et stranddyk med flotte tangbælter overalt: savtang, blæretang, stykker med ålegræs, gaffeltang og andre mindre tangarter. Om sommeren er her ekstremt meget fiskeyngel og toplettede kutlinger.

 

Svendborgsundbroen

Det strømfyldte og næringsrige Svendborgsund er et godt marint levested med især fiskeyngel, nålefisk og tangbælter. Når du kommer længere ud, begynder muslingebankerne at vise sig.

 

Thurø Dæmningen

Et rigtig godt stranddyk, hvor man kommer helt tæt på fisk, som er stærkt territoriehævdende. Nålefisk familien viser sig her – og både Næbsnog, Tangmål og Snippe kan også ses her.

 

Torpedobåd

Meget begyndervenligt vrag da det ligger på lys sandbund på 10 meter vand i et område hvor der sjældent er strøm. Flot begroet vrag med mange små fisk og store torsk, som gemmer sig under agterenden af vraget.

 

Tromp af Rotterdam

Motorfragtskibet Tromp af Rotterdam sank i 1946. På grund af mørket på dybden og sigten, er det yderst sjælden man kan får det helt store overblik. Men Tromp er et vrag, som man kan dykke en del gange.

 

Østerskov Strand

Mellem Humble og Bagenkop, på det sydlige Langeland, finder man dette dykkersted. Et klassisk langelandsk østkyst stranddyk, da der hurtigt bliver et par meter dybt.

 

Ikonforklaring

 

Dybde

Dybde

Sværhedsgrad 1-5

Sværhedsgrad 1-5

Mulighed for snorkel

Snorkling

  

Del

Del på Twitter

Del på Facebook

 

Læs mere om

 

->  sikkerhed

->  luftpåfyldning

->  bådleje

->  anden info og links

 

  

Se kort

Hent kort

 

 

Vi har valgt at følge WGS84, som er det gængse, samt angive grader som decimaltal. 

 
Naturturisme I/S Syddansk Vækstforum Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Det Sydfynske Øhav Oplevelsesbaseret Kystturisme Instagram
Uptime-IT